1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. คดีผู้บริโภคจากบริการทางการแพทย์ / การฟ้องคดีแบบกลุ่ม /ยาเบื่อเหล้า ใช้ได้ผลต้องมีหมออยู่ใกล้ตัว

คดีผู้บริโภคจากบริการทางการแพทย์ / การฟ้องคดีแบบกลุ่ม /ยาเบื่อเหล้า ใช้ได้ผลต้องมีหมออยู่ใกล้ตัว

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 20 ธ.ค. 2018