1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ตรวจอาหารตลาดเชียงใหม่พบสารตกค้างเกินมาตรฐานหลายชนิด / เมื่อนักการเมืองพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพเชื่อดีหรือไม่?

ตรวจอาหารตลาดเชียงใหม่พบสารตกค้างเกินมาตรฐานหลายชนิด / เมื่อนักการเมืองพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพเชื่อดีหรือไม่?

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 30 ม.ค. 2019

ตรวจอาหารตลาดเชียงใหม่พบสารตกค้างเกินมาตรฐานหลายชนิด / เมื่อนักการเมืองพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพเชื่อดีหรือไม่?

คลิปเสียงที่คล้ายกัน