1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. กินเค็มเสี่ยงโรค / เมื่อนักการเมืองคุยเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ต่อ)

กินเค็มเสี่ยงโรค / เมื่อนักการเมืองคุยเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ต่อ)

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 31 ม.ค. 2019

กินเค็มเสี่ยงโรค / เมื่อนักการเมืองคุยเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ต่อ)

คลิปเสียงที่คล้ายกัน