1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. จับกระแสสื่อ
  4. การสื่อสารด้วยสติช่วงเลือกตั้งและหาเสียง

การสื่อสารด้วยสติช่วงเลือกตั้งและหาเสียง

รายการ : จับกระแสสื่อ

ออกอากาศ 1 มี.ค. 2019