1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ทดสอบแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อวัณโรคได้/ กินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกิน 4

ทดสอบแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อวัณโรคได้/ กินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกิน 4

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 1 มี.ค. 2019