1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. สบส. ตรวจ รพ.เอกชน ที่ถูกร้องเรียนค่ารักษาแพงเกินจริง ไม่พบผิดปกติ/ มัลติวิตมินดีหรือไม่

สบส. ตรวจ รพ.เอกชน ที่ถูกร้องเรียนค่ารักษาแพงเกินจริง ไม่พบผิดปกติ/ มัลติวิตมินดีหรือไม่

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 5 มี.ค. 2019