แบล็คมิวสิค

“แบล็คมิวสิค” เป็นคำใช้เรียกสไตล์ดนตรีที่เป็นผลงานของนักร้องหรือนักดนตรีผิวสีเป็นส่วนใหญ่ และยังอาจกล่าวได้ว่า “แบล็คมิวสิค” เป็นสไตล์ดนตรีที่เกิดในโลกตะวันตกที่มีประชากรส่วนส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว แต่ตลอด 30 ที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการใช้นิยามนี้ มีนักดนตรีผิวสีที่สร้างสรรค์งานดนตรีอันโดดเด่นไว้มากมาย