1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พูดจีนได้ง่ายจัง
  4. พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 12 เมื่อนักท่องเที่ยวจีนซื้อผลไม้แห้ง

พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 12 เมื่อนักท่องเที่ยวจีนซื้อผลไม้แห้ง

รายการ : พูดจีนได้ง่ายจัง

ออกอากาศ 12 พ.ค. 2019

พูดจีนได้ง่ายจัง ตอนที่ 12 เมื่อนักท่องเที่ยวจีนซื้อผลไม้แห้ง

คลิปเสียงที่คล้ายกัน