1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Sci & Tech
  4. พายุสุริยะไม่ใช่สาเหตุโลกร้อน

พายุสุริยะไม่ใช่สาเหตุโลกร้อน

รายการ : Sci & Tech

ออกอากาศ 26 เม.ย. 2019