1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ประสบการณ์ร้องเรียนผลกระทบจากคลื่นสถานีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ/ มือถือก่อเนื้องอกจริงหรือ 2

ประสบการณ์ร้องเรียนผลกระทบจากคลื่นสถานีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ/ มือถือก่อเนื้องอกจริงหรือ 2

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 14 พ.ค. 2019

ประสบการณ์ร้องเรียนผลกระทบจากคลื่นสถานีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ/ มือถือก่อเนื้องอกจริงหรือ 2