1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. เครือข่ายผู้บริโภคร้องสอดกรณีสมาคม รพ. เอกชน ฟ้องศาลคุ้มครองชั่วคราวคุมราคายาเวชภัณฑ์และค่ารักษา/ อยู่เพื่อกิน เป็นสิทธิจริงหรือ (ตับห่าน)

เครือข่ายผู้บริโภคร้องสอดกรณีสมาคม รพ. เอกชน ฟ้องศาลคุ้มครองชั่วคราวคุมราคายาเวชภัณฑ์และค่ารักษา/ อยู่เพื่อกิน เป็นสิทธิจริงหรือ (ตับห่าน)

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 15 พ.ค. 2019