1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. เทรนด์การทำงานยุคใหม่ (Gig Economy)

เทรนด์การทำงานยุคใหม่ (Gig Economy)

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 20 พ.ค. 2019

เทรนด์การทำงานยุคใหม่ (Gig Economy)

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป การทำงานแบบ Gig Economy กำลังเป็นที่นิยม หันมารับงานแบบเป็นครั้งคราว ทำอาชีพอิสระมากขึ้น