1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ยลอุษาคเนย์
  4. บารุส (Barus) รัฐสุลต่านผู้โดดเดี่ยวบนชายฝั่งตอนใต้ของเกาะสุมาตรา

บารุส (Barus) รัฐสุลต่านผู้โดดเดี่ยวบนชายฝั่งตอนใต้ของเกาะสุมาตรา

รายการ : ยลอุษาคเนย์

ออกอากาศ 4 ส.ค. 2019