1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. วิถีทางเลือก
  4. น้ำหมักชีวภาพสูตรคุณบรรจง ทางเลือกเกษตรเมืองน่าน

น้ำหมักชีวภาพสูตรคุณบรรจง ทางเลือกเกษตรเมืองน่าน

รายการ : วิถีทางเลือก

ออกอากาศ 16 ก.ย. 2016

น้ำหมักชีวภาพสูตรคุณบรรจง ทางเลือกเกษตรเมืองน่าน

ผู้ใหญ่บรรจงปลูกข้าวโพดมานาน 30 ปี ปัจจุบันต้องอาศัยปัจจัยภายนอกทั้งสิ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้น้อยหรือบางรายประสบปัญหาขาดทุนและมีหนี้สิ้น จึงมีแนวคิดลดต้นทุน ทำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในการเกษตร จนตอนนี้ประสบความสำเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ผลผลิตทางการเกษตรดี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น