พลายแก้วแต่งงาน ตอนที่ ๓

ในงานแต่งงานระหว่างพลายแก้วกับนางพิมพิลาไลย เมื่อขบวนแห่ขันหมากเสร็จสิ้น ก็มีการจัดงานเลี้ยง ในยุคสมัยนั้น พระสงฆ์ถือว่ามีความสำคัญมากในพิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาว และเมื่อเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบัน การนิมนต์พระสงฆ์มาในงานแต่งงานมีความหมายแตกต่างกันหรือไม่และอย่างไร