1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา
  4. ประเพณีปอยส่างลองของชาติพันธุ์ไทใหญ่

ประเพณีปอยส่างลองของชาติพันธุ์ไทใหญ่

รายการ : วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา

ออกอากาศ 29 ก.ย. 2019

ประเพณีปอยส่างลองของชาติพันธุ์ไทใหญ่

#ประเพณีปอยส่างลอง หรือ #งานบวชลูกแก้ว เป็นประเพณีการบรรพชาสามเณร พบเห็นได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประเพณีที่สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่ และจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปี ประวัติความเป็นมาของประเพณีนี้เป็นอย่างไร
 
 
Credit:
Host : ปาริสสา กาญจนกุล
Guest : ประเสริฐ ประดิษฐ์ / แสงเมือง มังกร
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์