1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. เจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องเอ็กซเรย์หรือ เอ็มอาร์ไอหรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

เจ็บจากอุบัติเหตุ ต้องเอ็กซเรย์หรือ เอ็มอาร์ไอหรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 30 ก.ค. 2019