1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. สื่อเปลี่ยนโลก
  4. ภาคพลเมืองสร้างสื่อเปลี่ยนโลก

ภาคพลเมืองสร้างสื่อเปลี่ยนโลก

รายการ : สื่อเปลี่ยนโลก

ออกอากาศ 27 ก.ค. 2019

ภาคพลเมืองสร้างสื่อเปลี่ยนโลก

สื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่า วัฒนธรรม ที่ผ่านมาสื่อมีบทบาทสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชน แต่ในปัจจุบัน ประชาชนฝึกตัวเองในการทำสื่อ เพื่อสะท้อนเรื่องราวในพื้นที่ เกิดมุมมองใหม่ และการเปลี่ยนแปลง

คลิปเสียงที่คล้ายกัน