1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Sci & Tech
  4. ถอดรหัสการจัดอันดับความพร้อมด้าน AI

ถอดรหัสการจัดอันดับความพร้อมด้าน AI

รายการ : Sci & Tech

ออกอากาศ 19 ส.ค. 2019