พลายแก้วเป็นขุนแผน ตอนที่ ๑

เมื่อชนะศึกพระพันวษามีรับสั่งให้ยกทัพกลับพระนครศรีอยุธยา ด้วยความดีความชอบที่พลายแก้วนำทัพจนชนะข้าศึก จึงมีรับสั่งให้ประทานรางวัลและเลื่อนยศเป็นขุนนางจึงกลายเป็น "ขุนแผน"