1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ทีคุณ TCAS
  4. เทคนิคการอ่านหนังสือ 3S

เทคนิคการอ่านหนังสือ 3S

รายการ : ทีคุณ TCAS

ออกอากาศ 17 ส.ค. 2019

เทคนิคการอ่านหนังสือ 3S

อ่านหนังสือให้ได้ อ่านหนังสือให้ดี ต้องมี 3S กับเทคนิคที่จะช่วยให้การอ่านหนังสือเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่เตรียมตัวสอบ 
 

Credit:
Host : นัททยา เพ็ชวัฒนา / วรเกียรติ นิ่มมาก
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์