ระวัง Power Bank ระเบิด

รายการ : เด็กรู้สู้ภัย

ออกอากาศ 18 ส.ค. 2019

ระวัง Power Bank ระเบิด

เรียนรู้อันตรายจากการใช้ Power Bank ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดระเบิดขึ้นได้ในขณะใช้งาน เด็ก ๆ ต้องใช้อย่างไรจึงจะปลอดภัย
 
 
Credit:
Host : ดาริน กำเนิดรัตน์
Guest : ศุภบงกช โวล์คเมอร์
Radio Producer & Sound Engineer : ไอยดา สนศรี
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์

คลิปเสียงที่คล้ายกัน