1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. เครือข่ายผู้บริโภคแถลง อย.ต้องประกาศให้แสดงฉลาก GMOs ที่ชัดเจน / แพ้อาหารมีทางบำบัดไหม

เครือข่ายผู้บริโภคแถลง อย.ต้องประกาศให้แสดงฉลาก GMOs ที่ชัดเจน / แพ้อาหารมีทางบำบัดไหม

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 21 ส.ค. 2019