1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา
  4. ภูมิปัญญาการดูแลรักษาจิตใจผ่านพิธีกรรมบำบัดของชาติพันธุ์ไทขืน

ภูมิปัญญาการดูแลรักษาจิตใจผ่านพิธีกรรมบำบัดของชาติพันธุ์ไทขืน

รายการ : วิถีชาติพันธุ์ไทในล้านนา

ออกอากาศ 1 ธ.ค. 2019