1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. แพทย์เตือนการใช้ปัสสาวะบำบัดโรค อันตราย เสี่ยงรับเชื้อโรค / ข้อควรระวังเมื่อเลือกซื้อของฝาก

แพทย์เตือนการใช้ปัสสาวะบำบัดโรค อันตราย เสี่ยงรับเชื้อโรค / ข้อควรระวังเมื่อเลือกซื้อของฝาก

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 27 ส.ค. 2019

แพทย์เตือนการใช้ปัสสาวะบำบัดโรค อันตราย เสี่ยงรับเชื้อโรค / ข้อควรระวังเมื่อเลือกซื้อของฝาก

คลิปเสียงที่คล้ายกัน