1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. มองอดีต
  4. 333 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส (โกษาธิบดี (ปาน))

333 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส (โกษาธิบดี (ปาน))

รายการ : มองอดีต

ออกอากาศ 14 ก.ย. 2019

333 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส (โกษาธิบดี (ปาน))

ความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาตลอด 333 ปี ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เรื่องราวการเดินทางที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)จะเป็นอย่างไร และเหตุใดกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสจึงทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากกับคณะทูตนี้
 
 
Credit:
Host : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Guest : ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์