1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. สารคดีพิเศษ
  4. เหตุแห่งการหย่าร้างในครอบครัวไทย

เหตุแห่งการหย่าร้างในครอบครัวไทย

รายการ : สารคดีพิเศษ

ออกอากาศ 15 ก.ย. 2019

เหตุแห่งการหย่าร้างในครอบครัวไทย

ประวัติศาสตร์การ #หย่าร้าง ในสังคมครอบครัวของไทย มีสาเหตุใดบ้างที่นำไปสู่การสิ้นสุดสถานะการเป็นสามีภรรยา
 
Credit:
Host : วัฒนะ บุญจับ
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์