1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารเปรมประชาเข้ายื่นหนังสือกรมขนส่ง ฯ เร่งให้ชำระค่าเสียหายตามคำสั่งศาล / สาหร่ายทะเล

ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารเปรมประชาเข้ายื่นหนังสือกรมขนส่ง ฯ เร่งให้ชำระค่าเสียหายตามคำสั่งศาล / สาหร่ายทะเล

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 12 ก.ย. 2019

ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารเปรมประชาเข้ายื่นหนังสือกรมขนส่ง ฯ เร่งให้ชำระค่าเสียหายตามคำสั่งศาล / สาหร่ายทะเล