1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. สารคดีพิเศษ
  4. การสร้างวัฒนธรรมไทย

การสร้างวัฒนธรรมไทย

รายการ : สารคดีพิเศษ

ออกอากาศ 29 ก.ย. 2019

การสร้างวัฒนธรรมไทย

เมื่อสามารถรวมเชื้อชาติให้เป็นหนึ่งเดียว การสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตจึงเริ่มต้นขึ้นมาพร้อมกัน แต่การสร้างวัฒนธรรมไทย ใครเป็นผู้คิดผู้สร้างสรรค์และขัดเกลาจนเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา
 
 
Credit:
Host : วัฒนะ บุญจับ
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์