1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. มติกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่แบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช / ออกกำลังกายแบบไม่ทำกิจกรรมออกกำลังกาย

มติกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่แบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช / ออกกำลังกายแบบไม่ทำกิจกรรมออกกำลังกาย

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 19 ก.ย. 2019