1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. มองอดีต
  4. วิวัฒนาการหอสมุดไทย

วิวัฒนาการหอสมุดไทย

รายการ : มองอดีต

ออกอากาศ 12 ต.ค. 2019

วิวัฒนาการหอสมุดไทย

หอสมุด มีปรากฏในประวัติศาสตร์ของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แม้จะไม่ได้ทำเป็นหอสมุดอย่างชัดเจน แต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่า เป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้สำหรับเจ้านายและพระสงฆ์ จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้บริการ 
 
Guest : ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม