1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. มองอดีต
  4. งานบุญกฐินในสังคมไทย

งานบุญกฐินในสังคมไทย

รายการ : มองอดีต

ออกอากาศ 26 ต.ค. 2019

งานบุญกฐินในสังคมไทย

การทอดกฐินในประเทศไทยได้ถือปฏิบัติมาอย่างช้านาน ซึ่งจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนหลังออกพรรษา บริบทสังคมไทยกับการทอดกฐิน มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอย่างไร
 
Host : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Guest : ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม