1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ธนาคารเวลา ฝากถอนความดี

ธนาคารเวลา ฝากถอนความดี

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 2 ต.ค. 2019

ธนาคารเวลา ฝากถอนความดี

ธนาคารเวลา เป็นรูปแบบกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ การดูแลซึ่งกันและกัน รวมถึงการบริการขั้นพื้นฐาน สามารถสะสมเวลาเหมือนรูปแบบบัญชีธนาคาร ในยามจำเป็นสามารถเบิกเวลามาใช้ได้ ธนาคารนี้เก็บสะสมความดีรูปแบบไหน การทำงานเป็นอย่างไร
 
 
Credit:
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ไพรวรรณ พลวัน
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์