1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. ยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

ยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 19 ก.ย. 2016

ยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย

พิกัดเพศ ตอน ยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย พูดคุยถึงบทเรียนการทำแท้งในต่างแดน  พร้อมคุยกับ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงปัญหาเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทย และงาน Pro-Voice Season 3 การรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย