1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โภชนบำบัด เทรนด์ดูแลสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โภชนบำบัด เทรนด์ดูแลสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 14 ต.ค. 2019

โภชนบำบัด เทรนด์ดูแลสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โภชนบำบัด หรือ Diet Therapy ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยการใช้อาหารและความรู้ด้านโภชนาศาสตร์ในการรักษาโรค โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีอาหารประเภทใดบ้าง กินใช้อยู่อย่างไร
 
 
Credit:
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์