1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ TAZOCIN ส่งผลอย่างไร ข้อเสนอเพื่อความปลอดภัย / กินเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ผ่านกระบวนการ อันตรายจริงหรือ

การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ TAZOCIN ส่งผลอย่างไร ข้อเสนอเพื่อความปลอดภัย / กินเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ผ่านกระบวนการ อันตรายจริงหรือ

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 16 ต.ค. 2019

การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ TAZOCIN ส่งผลอย่างไร ข้อเสนอเพื่อความปลอดภัย / กินเนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ผ่านกระบวนการ อันตรายจริงหรือ