1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Sci & Tech
  4. Gustnado พายุหมุนตามแนวลมกระโชกที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง

Gustnado พายุหมุนตามแนวลมกระโชกที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง

รายการ : Sci & Tech

ออกอากาศ 22 ต.ค. 2019