1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. สารคดีพิเศษ
  4. พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม

พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม

รายการ : สารคดีพิเศษ

ออกอากาศ 27 ต.ค. 2019

พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม

ในอดีตพุทธศาสนาและความเชื่อ มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก แต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลอะไรต่อพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทยบ้าง
 
 
Host : วัฒนะ บุญจับ