1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. การเลือกของเล่นให้สุนัข

การเลือกของเล่นให้สุนัข

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 27 ต.ค. 2019

การเลือกของเล่นให้สุนัข

จะเลือกของเล่นอย่างไรให้เหมาะสมกับสุนัขของเรา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากของเล่น

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.นสพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร