1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. วิ่งดีได้ ต้องกินเป็นด้วย : (Health Talk Health Tips)

วิ่งดีได้ ต้องกินเป็นด้วย : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 30 ต.ค. 2019

วิ่งดีได้ ต้องกินเป็นด้วย : (Health Talk Health Tips)

การเตรียมตัวก่อนวิ่งสำคัญเสมอ ไม่ว่าจะวิ่งโปรแกรมใดก็ต้องเตรียมให้พร้อม โดยเฉพาะอาหาร เมื่อคุณวิ่งดีแล้ว อาหารที่กินต้องดีด้วย มีอะไรบ้าง
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร