1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ผจญภัย
  4. เดินทางเสี่ยง เลี่ยงอย่างไร

เดินทางเสี่ยง เลี่ยงอย่างไร

รายการ : ผจญภัย

ออกอากาศ 17 พ.ย. 2019

เดินทางเสี่ยง เลี่ยงอย่างไร

การเดินทางในแต่ละครั้ง ความเสี่ยงต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ แต่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยแนะวิธีลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ จากการเดินทาง