1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ตรวจสุขภาพผู้หญิง เรื่องเฉพาะที่ควรตรวจเพิ่ม

ตรวจสุขภาพผู้หญิง เรื่องเฉพาะที่ควรตรวจเพิ่ม

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 1 พ.ย. 2019

ตรวจสุขภาพผู้หญิง เรื่องเฉพาะที่ควรตรวจเพิ่ม

ไปตรวจสุขภาพทั้งที มีเรื่องใดบ้างที่ผู้หญิงต้องใส่ใจและตรวจเพิ่มเติม
 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest :  พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า