1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โภชนาการกับโรคหัวใจและหลอดเลือด : (Health Talk Health Tips)

โภชนาการกับโรคหัวใจและหลอดเลือด : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 4 พ.ย. 2019

โภชนาการกับโรคหัวใจและหลอดเลือด : (Health Talk Health Tips)

สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด สิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือ อาหาร กินอย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดีต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์