1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. วิธีเลือกรองเท้าเพื่อสุขภาพ

วิธีเลือกรองเท้าเพื่อสุขภาพ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 15 พ.ย. 2019

วิธีเลือกรองเท้าเพื่อสุขภาพ

รองเท้า เป็นของสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินหรือวิ่ง แต่หากเลือกรองเท้าผิดจะมีผลเสียต่อเท้า, ข้อเท้า หรือขา ทันที แล้วอย่างนี้จะเลือกรองเท้าอย่างไร

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า