1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ความผิดปกติของสะโพกและเข่าในเด็ก

ความผิดปกติของสะโพกและเข่าในเด็ก

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 19 พ.ย. 2019

ความผิดปกติของสะโพกและเข่าในเด็ก

ท่านั่งบางท่าของเด็กที่หลายคนเห็น รู้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่แพทย์กังวลว่าบางท่าที่เด็กนั่งตั้งแต่ยังเล็ก ส่งผลกระทบต่อกระดูกโดยเฉพาะสะโพกและเข่า ซึ่งจะปรากฏความผิดปกติเมื่อเติบโตขึ้น

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.นพ.จตุพล คงถาวรสกุล