1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. 10 โรคร้ายที่มากับน้ำตาล : (Health Talk Health Tips)

10 โรคร้ายที่มากับน้ำตาล : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 22 พ.ย. 2019

10 โรคร้ายที่มากับน้ำตาล : (Health Talk Health Tips)

มีโรคอะไรบ้างที่มากับน้ำตาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกับเคล็ดลับลดน้ำตาลสำหรับคนที่ชอบกินหวาน 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า