1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โรคตาในสัตว์เลี้ยง

โรคตาในสัตว์เลี้ยง

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 24 พ.ย. 2019

โรคตาในสัตว์เลี้ยง

นอกจากจะต้องรู้วิธีเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ แล้ว ต้องเรียนรู้โรคต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะโรคตาที่สามารถเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงได้

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : นสพ.วิรัช ธนพัฒน์เจริญ