1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. อาหารต้องห้าม ยิ่งกินยิ่งแก่

อาหารต้องห้าม ยิ่งกินยิ่งแก่

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 25 พ.ย. 2019

อาหารต้องห้าม ยิ่งกินยิ่งแก่

มีอาหารชนิดใดบ้างที่เป็นอาหารต้องห้าม เพราะยิ่งกินจะทำให้ดูยิ่งแก่

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์