1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. มองอดีต
  4. รัฐธรรมนูญกับการรับรู้ของคนไทยก่อนรัชกาลที่ 7

รัฐธรรมนูญกับการรับรู้ของคนไทยก่อนรัชกาลที่ 7

รายการ : มองอดีต

ออกอากาศ 7 ธ.ค. 2019

รัฐธรรมนูญกับการรับรู้ของคนไทยก่อนรัชกาลที่ 7

การรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย กฎหมายและรัฐธรรมนูญ เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ในหมู่ชนชั้นสูง จากการที่พระมหากษัตริย์เริ่มเปิดประเทศจากการค้าขายกับชาติตะวันตก รวมถึงการส่งพระบรมวงศานุวงศ์ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่คนไทยในสมัยก่อนรัชกาลที่ 7 (ก่อนการปฏิวัติโดยคณะราษฎร) รับรู้เรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร