1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. แคมเปญรณรงค์ “ผ้าอนามัย” ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย / มีสารกำจัดศัตรูพืชอะไรที่ทำให้เป็นมะเร็งหรือไม่

แคมเปญรณรงค์ “ผ้าอนามัย” ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย / มีสารกำจัดศัตรูพืชอะไรที่ทำให้เป็นมะเร็งหรือไม่

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 29 พ.ย. 2019

แคมเปญรณรงค์ “ผ้าอนามัย” ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย / มีสารกำจัดศัตรูพืชอะไรที่ทำให้เป็นมะเร็งหรือไม่